Dnia 14 października 2016 roku w ramach wycieczki pracowników naszej szkoły do Lublina mieliśmy możliwość i niewątpliwą przyjemność być gośćmi profesora Lucjana Pawłowskiego (Dyrektora Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska) oraz profesora Krzysztofa Kostro (pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie). Podjęci herbatą i słodkim poczęstunkiem przysłuchiwaliśmy się wspomnieniom panów profesorów, którzy będąc absolwentami naszego liceum z sentymentem opowiadali o szkole i swoich młodzieńczych latach spędzonych w Wysokiem Mazowieckiem.  Dowiedzieliśmy jakie relacje łączyły absolwentów z ich wychowawcami, jakie żarty przygotowywali kolegom i nauczycielom i jak miło im przy każdej możliwej okazji wracać myślami do tamtych lat. Panowie mówili również o tym, że z wielką ochotą odwiedzają swoje rodzinne miejscowości, w miarę możliwości angażując się w ich życie społeczne.

Podejmując rozmowę z nauczycielami wypytywali nas o współczesną młodzież i nasze zapatrywania na planowane zmiany oświatowe. Inspiracją do dyskusji był również artykuł profesora Pawłowskiego o jakości kształcenia. Pan Profesor jest wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i bardzo przejmuje go fakt dość niskiej pozycji polskich uczelni w rankingach międzynarodowych. Przyczyny takiej sytuacji dopatruje się  w malejącej liczbie chętnych do studiowania i ogromnej ilości uczelni prywatnych.  Na pożegnanie otrzymaliśmy pamiątkowe broszury o mieście i politechnice oraz wręczyliśmy panom profesorom drobne upominki.

                                                                                  Joanna Piekutowska

Rekrutacja 2018 - 2019

LIST MEN

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18