Bardzo nas cieszy kiedy nasi absolwenci odwiedzają szkołę. Bardzo ciekawym okazało się spotkanie z absolwentem z 2007 roku, jakie miało miejsce w naszej szkole 28 października 2016r. Pan mgr Emil Kalinowski studiował w Warszawie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem tego wydziału. Emil zajmuje się historią nowożytną ze szczególnym uwzględnieniem dziejów naszego regionu. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć” – B. Woloniewicza.

Emil Kalinowski opowiedział młodzieży o historii Ziemi Podlaskiej i Powiatu Wysokomazowieckiego oraz genealogii rodu Kalinowskich. Spotkaniu towarzyszyła doskonała atmosfera. Widać było wielkie zainteresowanie młodzieży wykładem, który był bardzo atrakcyjnie ilustrowany. Z pewnością dla wielu przykład jego drogi życiowej może być natchnieniem do planowania swojego rozwoju i dowodem na to, że swoje pasje można z powodzeniem realizować. Emilowi serdecznie dziękujemy, życzymy dalszych sukcesów i oczywiście zapraszamy ponownie.

 

 

Rekrutacja 2018 - 2019

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Maraton rowerowy

Dobry Start

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18