W dniu 18.10.16 w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego „Śladami Bohaterów – Breda 2016” organizowanego przez białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. W projekcie brało udział czworo uczniów, którzy na uroczystym apelu przedstawili wyniki swojej pracy oraz podzielili się z resztą społeczności szkolnej wrażeniami z wyjazdu. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Po przemówieniu Pana Dyrektora Ryszarda Łukasza Flanca  oraz opiekuna grupy  Tomasza Ostrowskiego, wyświetlony został film, będący relacją z wyprawy. W prezentacji zostały wymienione szczególnie ważne dla historii polski postacie: gen. Stefana Roweckiego, gen. Stanisława Sosabowskiego oraz gen. Stanisława Maczka.

Podopieczni Prof. Tomasza Ostrowskiego przybliżyli także burzliwe wydarzenia z czasów II wojny światowej, podkreślając przy tym zasługę polskich żołnierzy w walce z hitlerowskimi Niemcami. Kończąc swe wystąpienie uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie podziękowali Panu Staroście Bogdanowi Zielińskiemu za sfinansowanie wyjazdu wręczając kwiaty,. Następnie głos zabrał starosta Bogdan Zieliński, który w swym wystąpieniu nawiązał do roli Polaków w czasie II wojny światowej. W dalszej części wystąpienia wskazał na konieczność kształtowania wśród współczesnej młodzieży postaw patriotycznych. Podkreślił także że starostwo wspierało i będzie starało się wspierać takie przedsięwzięcia edukacyjne. Kolejnym punktem podsumowania była części artystycznej, na którą złożyły się pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru i zespołu szkolnego apel. Po odśpiewaniu Roty i wyprowadzeniu sztandaru młodzież udała się na dalsze zajęcia lekcyjne. Udział naszej reprezentacji w projekcie był ważną lekcją historii i patriotyzmu. Pozwolił lepiej zrozumieć losy wojenne żołnierzy polskich i ich powojenny tragizm. Podsumowaniem tego mogą być słowa gen. St. Maczka „Żołnierz polski bije się o wolność wielu narodów, ale umiera tylko dla Polski”.

Rekrutacja 2018 - 2019

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Maraton rowerowy

Dobry Start

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18