Tradycyjnie, przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, tak jak w  każdej szkole w Polsce, odbyła się uroczystość również w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. „Ten dzień jest bodźcem do refleksji nad szczególną rolą nauczyciela w życiu społeczności”- tak zaczęła swoją wypowiedz wicedyrektor Aldona Dołubizno – otwierając część oficjalną spotkania. Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc powitał przybyłych gości : Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego – p. Bogdana Zielińskiego, Prezydium Rady Rodziców z Przewodniczącym – p. Andrzejem Laskowskim na czele, duże gremium nauczycieli emerytów, Radę Pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi oraz młodzież liceum. Dyrektor w swym wystąpieniu  podkreślił , iż tylko ogromne zaangażowanie i właściwa współpraca całego zespołu przynosi wymierne efekty, jakimi może szczycić się  ta szkoła. Podziękował również p. staroście i całemu organowi prowadzącemu za wsparcie, życzliwość i akceptację wielu inicjatyw podejmowanych przez Jagiellończyka.

 Niezwykle podniosłym wydarzeniem było nagradzanie najbardziej zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły i młodzieży. Nagrody Zarządu Powiatu, z rąk Starosty Wysokomazowieckiego otrzymali: p. Ryszard Łukasz Flanc, p. Aldona Dołubizno oraz p. Ewelina Dąbrowska. Starosta podkreślił ,iż kształcenie i wychowywanie młodzieży to trudna i odpowiedzialna praca, która wymaga wielu predyspozycji a nauczyciele Liceum niewątpliwie takie posiadają. Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc nagrodził nauczycieli w osobach : p. Agnieszka Mystkowska, p. Bożena Jankowska, p. Małgorzata Marciniak- Gierałtowska, p. Cezary Tkacz, p. Krzysztof Grabowski, p. Krzysztof Fedorowski, p. Wojciech Wyszomirski, p. Jacek Gierałtowski, p. Maciej Kulbabiński, p. Emil  Trzeszczkowski. Nagrody otrzymali również pracownicy administracji i obsługi – p. Krystyna Grabowska, p. Teresa Biała, p.  Andrzej Kruszewski, p .Beata Godlewska,  p. Danuta Piechowicz,  Danuta Jankowska. W imieniu nagrodzonych wystąpili p. Aldona Dołubizno i p. Krzysztof Grabowski ,dziękując za uznanie,  docenienie pracy i zaangażowania, jak również zobowiązując się do zintensyfikowania wysiłków w kolejnych latach. Słowa wdzięczności w imieniu społeczności uczniowskiej, wygłosił Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Mateusz Mioduszewski, natomiast Przewodniczący Rady Rodziców – p. Andrzej Laskowski złożył wszystkim pracownikom oświaty życzenia, jak również wraz z członkami Prezydium wręczył  upominki. Spotkanie zakończył występ młodzieży pod kierunkiem p. Małgorzaty Kamińskiej- Pliszki oraz uroczysty obiad. Miejmy nadzieję, że kolejny rok pracy będzie równie udany i obfitujący w liczne sukcesy nauczycieli ale przede wszystkim uczniów. 

Rekrutacja 2018 - 2019

LIST MEN

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18