Pokaz 1procent

Po bardzo udanych otrzęsinach uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie by stać się pełnoprawnym członkiem społeczności Jagiellończyka.  Rotę ślubowania odczytał p. Ryszard Łukasz Flanc dyrektor liceum. Ślubowanie miało bardzo uroczysty charakter i odbyło się w obecności rodziców uczniów oraz wychowawców klas pierwszych. Przed ślubowaniem Dyrektor p. Ryszard Łukasz Flanc witając rodziców i uczniów przedstawił wychowawców uczniów klas pierwszych.

 Klasą I A opiekować się będzie  p. Małgorzata Kamińska Pliszka, klasą I B p. Dorota Grabińska, pieczę nad klasą I C sprawować będzie p. Joanna Piekutowska, dowodzić ,,mundurówką” czyli klasą I D będzie p. Maciej Kulbabiński. Po ślubowaniu rodzice wysłuchali wystawienia p. Małgorzaty Zysik psychologa szkolnego. Pani psycholog zapoznała zgromadzonych z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych. Po zebraniu o charakterze ogólnym rodzice spotkali się z wychowawcami.

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Samorząd uczniowski

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2016-17