Po bardzo udanych otrzęsinach uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie by stać się pełnoprawnym członkiem społeczności Jagiellończyka.  Rotę ślubowania odczytał p. Ryszard Łukasz Flanc dyrektor liceum. Ślubowanie miało bardzo uroczysty charakter i odbyło się w obecności rodziców uczniów oraz wychowawców klas pierwszych. Przed ślubowaniem Dyrektor p. Ryszard Łukasz Flanc witając rodziców i uczniów przedstawił wychowawców uczniów klas pierwszych.

 Klasą I A opiekować się będzie  p. Małgorzata Kamińska Pliszka, klasą I B p. Dorota Grabińska, pieczę nad klasą I C sprawować będzie p. Joanna Piekutowska, dowodzić ,,mundurówką” czyli klasą I D będzie p. Maciej Kulbabiński. Po ślubowaniu rodzice wysłuchali wystawienia p. Małgorzaty Zysik psychologa szkolnego. Pani psycholog zapoznała zgromadzonych z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych. Po zebraniu o charakterze ogólnym rodzice spotkali się z wychowawcami.

 

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18