Najtrafniejszym odczuciem, jakim można określić stan ducha tegorocznych absolwentów jest rozdarcie wewnętrzne. Kiedy zgromadzili się na uroczystym zakończeniu swej edukacji, towarzyszyły im nostalgia i radość. Rozpoczynająca uroczystość wicedyrektor Aldona Dołubizno, podkreślała wagę tegoż granicznego w ich życiu wydarzenia. Życzyła, by nowy etap, w który wkraczają, był szeroką drogą, wiodącą do sukcesu, ale również do mądrych i dobrych doświadczeń. Dyrektor Ryszard Łukasz Flanc powitał  zaproszonych gości  : Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego - p. Bogdana Zielińskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców- p. Andrzeja Laskowskiego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców- p. Piotra Woroszyła, Sekretarz Rady Rodziców p. Marzenę Drewnowską oraz Skarbnika Rady Rodziców p. Krzysztofa Bruszewskiego.

 W swym przemówieniu odwołał się do wartości, które powinny prowadzić absolwentów Jagiellończyka w życiu dorosłym oraz życzył wysokich wyników na egzaminie maturalnym. Kluczowym punktem spotkania było wręczenie nagród i świadectw z wyróżnieniem najlepszym uczniom , statuetek – sportowcom i nagród muzycznych zespołowi Jagiellończyk Band .  Listy gratulacyjne z rąk Starosty Wysokomazowieckiego oraz Dyrektora Szkoły odebrali dumni rodzice. Starosta –p. Bogdan Zieliński podkreślił, iż ważniejsze od bycia lekarzem, prawnikiem czy inżynierem jest bycie dobrym człowiekiem – o czym należy pamiętać na każdym etapie życia. Wśród przemawiających znaleźli się również rodzice – p. Marzena Drewnowska i p. Piotr Woroszył – dziękowali dyrekcji szkoły, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za to, że stworzyli młodzieży warunki do nauki, w profesjonalny sposób przygotowali ją do egzaminu , kształtowali system wartości. Nie mogło zabraknąć głosu absolwentów – Marcin Choiński – urodzony orator – wzruszająco i z nutą humoru mówił o latach spędzonych w Liceum i zapewnił wszystkich , że matura w wydaniu tegorocznych absolwentów to tylko formalność. Odchodzących pożegnał w imieniu młodszych kolegów Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Krystian Bogusz, życzył im sukcesów na maturze i ciepłych wspomnień związanych z naszym liceum. Na koniec w podróż sentymentalną zabrał zgromadzonych Jagiellończyk Band – dając swój-  miejmy nadzieję – nie ostatni koncert.  Tak – jest czas kiedy trzeba odejść, choć łza w oku się kręci – do zobaczenia i sukcesów na maturze drodzy absolwenci .

                Aldona Dołubizno

Rekrutacja 2018 - 2019

LIST MEN

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18